ظفر 1 ( 15 خرداد 1364)

این عملیات در منطقه ارتفاعات میمک (صالح آباد-میمک) توسط ارتش اجرا گردید...

فتح 4

عملیات فتح4 با رمز "یا الله" در منطقه عمومی رواندوز و دیانا عراق با همکاری مشترک واحدهای تحت امر قرارگاه رمضان و حزب دمکرات کردستان عراق در دو مرحله

فتح 3

موفقیت در عملیات فتح 3 زمینه را برای اجرای عملیات فتح 4 در شمال عراق فراهم کرد...

فتح 2

عملیات ایذایی فتح2، در تاریخ 4 آبان 1365 در عمق خاک عراق به اجرا درآمد...

فتح 1

استراتژی نظامی ایران در دوره پس از فتح فاو، سازمان‌دهی و فراهم‌سازی مقدمات انجام عملیات موسوم به "عملیات سرنوشت‌ساز" بود...

انصار

عملیات انصار در 20 شهریور 1365، در جزیره جنوبی مجنون واقع در هورالهویزه توسط تیپ 32 انصارالحسین سپاه انجام شد...

تهاجم دشن به مهران- دفاع فعال

در پی عملیات موفق والفجر 8 و تاثیر روحی آن بر دشمن، ارتش عراق در راستای استراتژی جدید خود، اشغال مجدد مهران را در دستور کار خود قرار داد...

تهاجم دشمن به بجلیه و فکه- دفاع فعال

دشمن در تاریخ 1365/2/18، با یک تیپ زرهی در محور فکه تظاهر به حمله کرد، سپس در 1365/2/19 به تهاجم اصلی خود در بجلیه پرداخت...

تهاجم دشمن به شرهانی- دفاع فعال

اولین تحرک دشمن در محور شرهانی، با هدف تصرف سلسله کوه های حمرین، ارتفاعات چم سری و چم هندی، انجام گرفت...

login