مجموعه روایتگری مناطق عملیاتی جنوب

با روایتگری حاج حسین یکتا و راویان بزرگوار دیگر

نماهنگ همسر جانباز

خواننده: میلاد ابراهیمی/ تهیه کننده: محمد آقامحمدی

نماهنگ مسیح کردستان

خواننده: ستار سهرابی تهیه کننده: محمد آقامحمدی

نماهنگ شیمیایی

خواننده: حامد زمانی تهیه کننده: محمد آقامحمدی

نماهنگ شهید گمنام

خواننده: میلاد ابراهیمی / تهیه کننده: محمد آقامحمدی

نماهنگ دوست شهید

خواننده: هامون هاشمی تهیه کننده: محمد آقامحمدی

مجموعه صوتی صدای فرماندهان شهید

مستند سردار شهید مهدی باکری

تولید شده در مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر