امام مهدی (عج) (غرب سوسنگرد) (26 اسفند 1359)

این عملیات نه تنها نقطه عطفی در نبردهای دشت آزادگان محسوب می شود، بلکه در نبردهای سایر مناطق نیز تاثیر گذار شد...

چغالوند (25 اسفند 1359)

بلند‌ترین قله در رشته ارتفاعات چرمیان، چغالوند است که در شمال غربی گیلا‌ن‌غرب قرار دارد...

سیدصادق و کلینه (ایذایی) (28 آذر 1359)

استقرار دشمن روی ارتفاعات کوره‌موش تا قراویز و اشغال روستاهای سیدصادق و کلینه و دشت‌ذهاب، تهدیدی برای شهر سر‌پل‌ذهاب بود...

شهید فرجیان زاده

نام شهید فرجیان زاده را که در این عملیات به شهادت رسید برای این نبرد به کار برده است.

اشغال دوم بستان توسط دشمن

پس از آزاد شدن بستان، دشمن همچنان مترصد فرصتی برای اشغال آن بود...

شهید نظری (کنجان چم)

نام شهید سروان نظری را که در این عملیات به شهادت رسید برای این نبرد به کار برده است...

ضربت ذوالفقار (خوارزم)

بازپس گیری میمک، اولین عملیات مهم و نسبتا گسترده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابل عراق بود...

اشغال هویزه توسط دشمن

پس از عملیات نصر، رزمندگانی که در 500 متری جنوب کرخه کور مستقر بودند زیر آتش شدید دشمن، بدون سنگر دفاع می کردند...