والفجر 4

استراتژی تعقیب متجاوز که پس از آزادسازی خرمشهر در دستور کار قرار گرفت، با هدف مورد تهدید قرار دادن بصره دنبال شد...

میانکوه

این عملیات در منطقه ارتفاعات میانکوه (مهران) توسط سپاه اجرا گردید...

عاشورا

سراسر منطقه عملیاتی پوشیده از شیارها و پستی و بلندی‌های بسیاری است که پراکندگی آنها شکل پیچیده‌ای به منطقه می‌دهد...

بدر

عملیات بدر در 20 اسفند 1363 در شرایطی اجرا شد که ایران به شدت به یک عملیات پیروز و سرنوشت‌ساز نیاز داشت...

عملیات سرنوشت

جبهه نبرد: شلمچه تا طلائیه سوسنگرد(طلائیه تا بستان)

نصر 3

این عملیات در منطقه تنگاب (قصر شیرین - سرپل ذهاب - گیلان غرب) توسط ارتش اجرا گردید...

عاشورا 3

این عملیات در منطقه ارتفاعات شمال فکه (یبیس) توسط سپاه اجرا گردید...

عاشورا 2

این عملیات در منطقه ارتفاعات چنگوله (چنگوله-مهران) توسط سپاه اجرا گردید...

قدس 5

قدس5 آخرین عملیات از سلسله عملیات قدس است که با هدف تکمیل اهداف عملیات‌های قدس1 و 2 طراحی شد...

login