بیرون راندن عراق از خوزستان در پایان جنگ

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-20 04:32

بیرون راندن عراق از خوزستان در پایان جنگ

شناسنامه عملیات
سطح نبرد: بزرگ
جبهه نبرد: شلمچه تا فاوسوسنگرد (طلائیه تا بستان)
 
شرح مختصر نبرد:
از این عملیات اصلاعات محدود در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.نسخه قابل چاپ
login