سقوط مجنون

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-20 04:27

سقوط مجنون

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات
1367/04/04
فرماندهی
ارتش عراق  
سازمان رزم
ارتش عراق  
سطح نبرد
حملات دشمن 
جبهه نبرد
سوسنگرد(طلائیه تا بستان) 
 
شرح مختصر نبرد:
ارتش عراق پس از به کارگیری وسیع سلاح شیمیایی، با سپاه های سوم،ششم و گارد،به جزایر مجنون و منطقه جفیر هجوم آورد و مناطق آزاد شده در عملیات خیبر و بدر را اشغال کرد.
 
یکی از عوامل برتری ایران بر عراق در اختیار داشتن اسیران بیش تر بود. لذا ارتش عراق برای افزایش اسیران خود و جهت مقابله با ایران ، در تاریخ 1367/4/21 با سپاه های چهارم و گارد به منطقه عین خوش هجوم برد و شماری از نیروهای ایران را اسیر کرد.
 
منبع:
1. اطلس جنگ ایران و عراق، فشرده نبردهای زمینی صفحه 109
2. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.نسخه قابل چاپ
login