قلاویزان

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-14 00:07

قلاویزان

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات
 1366/11/08
فرماندهی
سپاه 
سازمان رزم
سپاه 
سطح نبرد
محدود 
جبهه نبرد
چنگوله-مهران 
 
شرح مختصر نبرد
این عملیات در منطقه ارتفاعات قلاویزان (مهران) توسط سپاه اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.
 
منبع:
1. اطلس راهنما 3- کتاب ایلام در جنگ صفحه 112
2. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.نسخه قابل چاپ
login