عماد مقاومت

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-09 02:36

عماد مقاومت

عماد مقاومت
در ميان شهداي حزب الله، شهيد « حاج عماد مغنيه » از جايگاه ويژه و والايي برخوردار است. فرماندة شهيدي كه سال هاي سال به عنوان معاون جهادي حزب الله، لباس رزم و مبارزه با
صهيونيست ها را بر تن داشت و در اوج گمنامي شهرة زمين و آسمان بود.
« عماد مغنيه » شخصيتي شگفت و اسطوره اي به شمار مي رفت كه اسرار و پيچيدگي هاي فراواني را در وجود خود پنهان داشت.
وي با نام مستعار  « حاج ربيع » و « حاج رضوان » فعاليت هاي جهادي و آشكار خود را در حزب الله انجام مي داد.

مشاهده آنلاین فایل: 1551351717.pdfنسخه قابل چاپ
login