ذوالفقاری (جلوگیری از سقوط آبادان)

در پی آگاهی از عبور دشمن از بهمنشیر، تعدادی از رزمندگان بسیجی، سپاهی و ارتشی به منطقه ذوالفقاری آمده و به سه گروه 12، 13 نفری تقسیم شدند.

جاده ماهشهر-آبادان

شرایط حاکم بر جنگ به نحوی بود که فرماندهان نظامی را ملزم می کرد هرچه سریعتر اقدامی بکنند و واکنش مناسب در مقابل دشمن نشان بدهند...

پل نادری

ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از مدت کوتاهی از تهاجم ارتش بعثی، چهار عملیات مهم آفندی طرح ریزی و اجرا کرد...

login