چنگوله 1

این عملیات در منطقه جنوب چنگوله-بگسایه (باق سای) عراق توسط سپاه اجرا گردید...

قدس 4

در این محور باید 5 کمین (داخل برکه سیسون) و 4 پاسگاه در دریاچه ام‌النعاج به تصرف نیروهای خودی در می‌آمد...

ارتفاع گیسکه

این عملیات در منطقه ارتفاعات گسیکه (نفت شهر-سومار) توسط ارتش اجرا گردید...

شرهانی

این عملیات در منطقه شرهانی (دهلران-موسیان) توسط ارتش اجرا گردید...

ظفر 4 (سومار)

این عملیات در منطقه سومار-امیان تنگ (نفت شهر-سومار) توسط ارتش اجرا گردید...

قدس 2

رزمندگان لشکر25 کربلا در ساعت 2 بامداد 1364/4/6 به سوی خط دشمن حرکت کردند...

ظفر 3

این عملیات در منطقه باباهادی (قصر شیرین-سرپل ذهاب-گیلانغرب) توسط ارتش اجرا گردید...

ظفر 2

در تاریخ 5 تیر 1364 یک عملیات ایذایی در دو مرحله با نام "ظفر2" به همت نیروهای ارتش در منطقه پنجوین روبروی تپه 3105 به اجرا درآمد...

قدس 1

منطقه مورد نظر قسمتی از هورالهویزه بود که در شمال منطقه عملیات خیبر و بدر در حدفاصل پاسگاه شط‌علی و طبر واقع گردیده است...

login