تجاوز دشمن به مهران (پیش از شروع جنگ تحمیلی)

مجموعه تجاوزات اولیه عراق به مهران پیش از شروع جنگ تحمیلی ...

شکست محاصره سوسنگرد

26 آبان ماه 1359 روز مهمی در تاریخ دفاع مقدس ماست. در این روز محاصره سوسنگرد شکسته شد...

توکل

عملیات در اولین دقایق بامداد 20 /10 /59 آغاز شد. در محور جاده ماهشهر تیپ 37 زرهی شیراز با 31 تانک به سوی دشمن پیش رفت...

نصر (هویزه)

"این نبرد، در ادبیات دفاع مقدس ما به نام «حماسه هویزه» نیز شناخته می شود."

ذوالفقاری (جلوگیری از سقوط آبادان)

در پی آگاهی از عبور دشمن از بهمنشیر، تعدادی از رزمندگان بسیجی، سپاهی و ارتشی به منطقه ذوالفقاری آمده و به سه گروه 12، 13 نفری تقسیم شدند.

جاده ماهشهر-آبادان

شرایط حاکم بر جنگ به نحوی بود که فرماندهان نظامی را ملزم می کرد هرچه سریعتر اقدامی بکنند و واکنش مناسب در مقابل دشمن نشان بدهند...

پل نادری

ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از مدت کوتاهی از تهاجم ارتش بعثی، چهار عملیات مهم آفندی طرح ریزی و اجرا کرد...

شبیخون شهید غیور اصلی (جلوگیری از سقوط اهواز)

صدای هولناک انفجارهای پی در پی رعب و وحشت زیادی ایجاد کرده بود و تصور می شد دشمن در حال ورود به اهواز است...

شبیخون شهید غیور اصلی (جلوگیری از سقوط اهواز)

روز 7/ 7/ 1359 نیروهای تیپ 43 لشکر 9 عراق که با نصب پل از کرخه عبور کرده بودند، ضمن آن که آتش شدید روی حمیدیه و فولی آباد، به سمت جاده حمیدیه-سوسنگرد پیش رفته،

login