اولین همایش قدرت نرم انقلاب اسلامی

معرفی همایش
محورهای همایش
اهداف برگزاری
فرمت ارسال مقاله
راهنمای نویسندگان
اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی
چهار دهه مقاومت و بایسته های فرهنگی گام دوم انقلاب
داوران همایش 1.دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام دانشگاه تهران.
2.دکتر محمد حسین رجبی دوانی، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
3.دکتر محمد هادی همایون، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
4.دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
5.غلامرضا سلگی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
6.دکتر احمد مهربان، عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
7.دکتر محمدرضا نوری، عضو هیأت علمی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
8.دکتر مرتضی شیرودی، دانشیار پژوهشکده امام صادق(ع)
9.دکتر سید جواد امینی، دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
10.دکتر حمید حاذق نیکرو، مدرس و پژوهشگر معاونت فرهنگی – اجتماعی ستاد کل سپاه پاسداران
11. دکتر حجت الله مرادی، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
12.دکتر محمد علی برزنونی، استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
13.دکتر محمد کاظم بصیرتی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
14.دکتر حبیب زمانی محجوب، استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)
15.دکتر ابوالقاسم مردمی، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
 16.دکتر محمدرضا ابن الدین، استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 17.دکتر اقباله عزیزخانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خلخال)
 18.دکتر عاصمه قاسمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم تحقیقات تهران)
 19.دکتر محمد جواد سبحانی فر، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 20.دکتر فاطمه فراهانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)
 21.دکتر محسن الموتی، استادیار مجتمع آموزشی شهید محلاتی
 22.دکتر هادی جمشیدیان،استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
 23.دکتر علی عباسی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
پوستر های همایش
 • - مبانی نظری قدرت نرم انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • - مقاومت انقلابی در برابر تهدید های فرهنگی و اجتماعی و بایسته های فرهنگی اجتماعی در گام دوم انقلاب اسلامی
 • - مقاومت انقلابی در برابر تهدید های سیاسی و بایسته های فرهنگی سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی
 • - مقاومت انقلابی در برابر تهدید های اقتصادی و بایسته های فرهنگی اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی
 • - مقاومت انقلابی در برابر تهدید های دفاعی و امنیتی و بایسته های فرهنگی دفاعی امنیتی در گام دوم انقلاب اسلامی
 • - قدرت نرم انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی در بیانه گام دوم انقلاب اسلامی
 • - قدرت نرم و ظرفیت عدالت گستری و فساد ستیزی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

اهداف همایش:

 1. تولید و ارتقاء علمی در زمینه مبانی و اندیشه های مربوط به چهار دهه مقاومت و بایستگی های فرهنگی و استحکام ساخت درونی انقلاب اسلامی .
 2. ایجاد آشنایی و ارتباط فی ما بین رده ها با مهارت های تخصصی سپاه و بیرون از سپاه به منظور بهره مندی از دانش یکدیگر.
 3. استفاده از دیدگاه ها و تجارب علمی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و نخبگان در زمینه موضوع همایش.
 4. استفاده از منابع موجود علمی و آموزشی و بسط نظام آموزشی، جهت دهی و اثربخشی منابع موجود.
 5. استفاده از آخرین دستاوردهای نوین علمی دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشگاه ها.
 6. افزایش فعالیت های پژوهشی از طریق آشنایی با دستاوردهای نوین.
 7. شناخت دستاوردهای علمی رده های تخصصی سپاه در نمایشگاه.
 8. روزآمد سازی دانش تخصصی.
 9. تجلیل از شهیدان.

عنوان مقاله : با قلم (B zar 16)

نام و نام خانوادگی نویسنده اول،عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده اول،آدرس الکترونیکی نویسنده اول

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ،عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده دوم،آدرس الکترونیکی نویسنده دوم(B zar 10)
آیین نگارشی که در اختیار است با رعایت اصول نگارش مورد نظر کنفرانس تهیه گردیده است و توصیه می‌گردد از کپی آن به عنوان یک نمونه آماده و مناسب برای قالب بندی مقاله بهره برداری شود (حتما مقاله نهایی خود را جز به جز  copy  کرده و در همین نمونه paste بنمائید). فایل الکترونیکی مجموعه مقالات کنفرانس مستقيماً از فايل ورد مقالات که نويسندگان محترم تهيه می‌کنند ايجاد می‌شود. لذا تأکید می‌گردد مقالاتی که به صورت کامل آیين نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگيری و اعمال فرآيند داوری را از دست خواهند داد. از نويسندگان محترم دعوت می‌شود که دستورالعمل حاضر را در هنگام تهيه چکیده مقاله دقيقا رعايت نمايند.

حاشیه‌ متن ها از بالا، پایین، چپ و راست صفحه 25 میلی‌متر فاصله داشته ‌باشد. 

قلم مقالات در سراسر متن فارسی بی زر سایز12B zar 12) ) باشد. 

اندازه حروف در نام نویسنده یا نویسندگان مقاله pt10، در عنوان علمی و نام دانشگاه نویسندگان pt10، در آدرس الکترونیکی نویسندگان pt10 ، انتخاب شود. چکیده مقاله شامل پنج قسمتِ جداگانة هدف، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه مقاله به شرح ذیل باشد:1 - هدف شامل تعريف روشن مسأله (گپ یا چالش تحقیق)  ‌باشد. 


2- روش شناسی

نوع و روش تحقیق،  شرکت کنندگان،  ابزارهای مورد استفاده، روش جمع آوری داده ها و روش آماری آورده شود.


3- یافته ها

نتایج به وضوح و بسیار دقیق بیان شود. در صورت لزوم حداکثر تعداد شکل، جدول و یا نمودار در مقاله یک عدد می باشد که باید دارای توضیح مرتبط باشند. اعداد، حروف و علائم آنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشد.


4- بحث 

مقایسۀ نتایج تحقیق با یافته های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف وبیان کاربرد احتمالی یافته ها از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. 

5- نتیجه تحقیق

مقاله (تحقیق) حاضر چه اطلاعات جدید و نتایجی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه می کند.

6- منابع 

منابع بر اساس استاندارد APA نظیم شود. 


نکات قابل توجه :

 • مقالات ارسالی قبلا در هیچ یک از کنگره ها و همایش های داخلی و خارجی ارائه نشده باشد.
 • چکیده هایی که در فرمت همایش نباشد، در فرایند داوری قرار نخواهند گرفت.
 • پیش از ارسال چکیده مقاله توسط صاحب مقاله، سایر نویسندگان مقاله باید از ارسال آن به همایش اطلاع داشته باشند. (درج اطلاعات صحیح و کامل نویسندگان همکار در هنگام ثبت مقاله در محل مربوطه ضروری است).
 • مسئولیت علمی و ویرایشی مطالب ارائه شده به عهده نویسندگان است.
 • ارسال کننده مقاله به عنوان ارائه کننده آن مقاله محسوب می شود.
 • گواهی ارایه مقاله فقط به نام نویسنده مسئول مقاله صادر می گردد و اسامی افراد همکار در مقاله نیز در گواهی ذکر خواهد گردید.
 • سمت/سازمان (Affiliation) نویسندگان، مطابق آنچه در سامانه همایش در هنگام ثبت نام نویسندگان مقاله نوشته شده است در گواهی مربوطه درج خواهد شد.
 • تأکید می‌گردد مقالاتی که به صورت کامل آئين نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگيری و اعمال فرآيند داوری را از دست خواهند داد.

شرایط پذیرش و راهنمای تدوین مقاله 

1. مقاله باید پژوهشی، و حاصل تحقیق نویسنده در زمینة قدرت نرم انقلاب اسلامی باشد.

2. مقاله‌های ارسالی به همایش، نباید پیش از این در هیچ‌یک از نشریه‌ها و همایش های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

3. مقاله‌ها پس از پذیرش اولیه در کمیته علمی به منظور ارزیابی  به داوران صاحب‌نظر و کارشناس فرستاده خواهد شد و پذیرش نهایی براساس نظر داوران و موافقت آنان خواهد بود.

4. مسئولیت علمی مقاله برعهدة نویسنده است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات، لزوماً دیدگاه همایش نیست.

5. مقاله باید حداکثر در 12 صفحه A4 و در قالب Word و با قلم 12 Bzar تایپ شود و به شکل الکترونیکی برای دبیرخانه همایش ارسال شود.

6. برگه رویه (عنوان) که در آن فقط اطلاعات شناسنامه‌ای تحقیق، از جمله: عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان شغلی یا علمی، زمان نگارش، نشانی کامل فرد یا مؤسسه یا مؤسسات متبوع، پست الکترونیکی (ایمیل) و شماره تلفن درج می‌شود.

7. چکیده: خلاصه‌ای دقیق از مقاله است که در یک صفحة جدا و در قالب و قلم متفاوت از متن نوشته می‌شود و در آن باید درستی و دقت، استقلال، ایجاز و صراحت، غیرقضاوتی بودن و روانی و انسجام رعایت شود (حداکثر 250 کلمه).

8. مقدمه: بخش اصلی مقاله با مقدمه آغاز می‌شود که در ضمن آن، مسئلة تحقیق (سؤال‌ها، فرضیه‌ها، اهداف) و پیشینة علمی پژوهش بیان می‌شود.

9. بدنة نوشتار (چارچوب نظری): این بخش، بدنة اصلی و ستون فقرات نوشتار را تشکیل می‌دهد. نظریه‌ها و مباحث نظری در حوزة مورد بحث باید براساس نظم و در چارچوب روشی منظم و برپایه طرح کلی مقاله پیش برود.

10. روش تحقیق: پس از مباحث نظری می‌آید و محقق جزئیات شیوة اجرای پژوهش را توصیف می‌کند. در این بخش مراحل پژوهش (جامعه آماری، نمونه‌گیری، حجم نمونه و...) بیان می‌شود.

11. یافته‌ها و تحلیل: این بخش یافته‌های پژوهش و تحلیل کمی و کیفی پژوهشگر را در حوزه موضوعی مورد نظر تشکیل می‌دهد. داده‌ها و تحلیل‌ها باید براساس نظم و در چارچوب روشی منظم و بر پایه طرح کلی مقاله پیش برود.

12. نتیجه‌گیری و پیشنهاد: نویسنده در بخش پایانی مقاله باید نتایج را بیان، و مطالب را چنان جمع‌بندی کند که خواننده احساس کند به پایان مقاله رسیده و از بحث و بررسی‌ها به نتیجه‌ای دست یافته است؛ هم‌چنین پیشنهادهای بعدی و چشم‌انداز آینده و مسائل باقی‌مانده دربارة موضوع، در بخش نتیجه‌گیری مطرح می‌شود. این بخش یک پاراگراف تا یک صفحه باشد.


 
جهت ارسال مقاله اینجا کلیک کنید