همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک»

معرفی همایش
محورهای همایش
اهداف برگزاری
فرمت ارسال مقاله
راهنمای نویسندگان

 همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک» برگزار می گردد. از عموم پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب نظران دعوت می‌شود، مقالات مرتبط را نگارش و از طریق سایت همایش ارسال نمایند.

حامیان همایش

محورها:

1. اصول، مبانی، رویکردها و روندها

            راهبردها و دکترین، طرح ریزی عملیات مشترک سایبری و الکترونیکی، محیط شناسی و آینده پژوهی در حوزه سایبرالکترونیک و ...

2. اقدامات آفندی و پدافندی الکترونیکی و سایبری

            اختلال، فریب، نفوذ، تخریب و ...

3. پشتیبانی الکترونیکی و سایبری

            جمع آوری اطلاعات سیگنالی و سایبری، شناسایی، نظارت و مراقبت و ...

4. سامانه ها و فناوری های نوین سایبر الکترونیک

           سامانه های الینت وکامینت، فرماندهی و کنترل، هوش مصنوعی، سامانه های لیزری و الکترواپتیکی، ربات ها و ...

  • تبیین اهمیت و ضرورت حوزه سایبرالکترونیک در نبردهای آینده

  • ایجاد هم افزایی دانشی بین رده های متناظر در حوزه سایبرالکترونیک

  • توسعه علمی در بروز رسانی سامانه ها و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری

  • آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های سایر کشورها در حوزه سایبرالکترونیک

  • شناخت تهدیدات پیش رو و ایجاد ظرفیت های مقابله با آن

  • افزایش توان بازدارندگی سایبری و الکترونیکی

  • آینده نگری و توسعه دانش پدافند سایبری و جنگ الکترونیک در سازمان رزم

                                                    

روند ارسال مقاله و نتیجه پذیرش آن

 

1) مراجعه به سایت همایش به آدرس:

https://esdc.ihuo.ac.ir/

2) انتخاب گزینه ثبت نام و سپس طی نمودن مراحل زیر :

     ثبت نام     /    ثبت نام و ارسال مقاله   /    تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری مقاله.

3) دریافت کد رهگیری پس از ارسال مقاله و نگهداری آن نزد خود.

4) ارجاع به داوران همایش جهت بررسی مقاله.

5) نتیجه بررسی و پذیرش مقاله توسط دبیرخانه به نویسندگان ارسال می گردد. (از طریق پست الکترونیکی).

 

توجه: تمامی مکاتبات فقط از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسندگان مقاله خواهد رسید. 

لذا در تکمیل فرم ثبت نام، آدرس پست الکترونیکی را با دقت وارد نمائید.

                                                                     
login