همایش تخصصی کاربردی نقش پهپادها در جنگ های آینده

معرفی همایش
محورهای همایش
اهداف برگزاری
فرمت ارسال مقاله
راهنمای نویسندگان

دانشگاه هوافضای عاشورا با همکاری سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی هوافضای سپاه برگزار می کند

 

نقش پهپادها در جنگ های آینده

ایمیل سازمانی برای ارسال مقالات دارای طبقه بندی: 

Jahad-hawafaza@safir.sep

حامیان همایش
پوستر های همایش
  • شناسایی چالشها و فرصتهای سامانه ­های پهپادی در جنگ ­های آینده
  • ارتقاء سطح فناوری ­های مختلف در سامانه­ ها و زیرسامانه­ های پهپادی
  • ارتقاء سطح تکنیکی و تاکتیکی سامانه­ های پهپادی در جنگ های شبکه محور و مشترک آینده
  • ارتقاء سطح فناوری محموله ­های پهپادی
  • بهبود وضعیت نگهداری و تعمیرات در سامانه ­ها و زیرسامانه ­های پهپادی
  • کیفیت افزایی آموزش سامانه­ های پهپادی از طریق فناوری­های نوین 


وب سایت همایش برای مقاله عادی:

 http://www.uav.ihu.ac.ir

 

ایمیل سازمانی برای ارسال مقالات دارای طبقه بندی: 

Jahad-hawafaza@safir.sep

 

شماره تماس دبیرخانه همایش: 

تلفن مستقیم: 44908905-021

تلفن داخلی: 68165 و 68071


وب سایت همایش برای مقاله عادی:

 http://www.uav.ihu.ac.ir

 

ایمیل سازمانی برای ارسال مقالات دارای طبقه بندی: 

Jahad-hawafaza@safir.sep

 

شماره تماس دبیرخانه همایش: 

تلفن مستقیم: 44908905-021

تلفن داخلی: 68165 و 68071

login