کتاب حریق و اطفاء حریق و کارگاه

اطلاعات کتاب
معرفی کتاب
ویدیو
فایل های ضمیمه
 • مؤلف:
 • ناشر:
 • ویراستار:
 • زبان:
 • رده بندی دیویی: 265559898556
 • سال چاپ: 1402
 • نوبت چاپ:
 • تیراژ:
 • تعداد صفحات:
 • قطع و نوع جلد:
 • شابک:
 • کد کتاب در دانشگاه:

فهرست

فصل اول :کلیات 14

مقدمه 16

1)حریق.. 17

2) آتش در منابع دینی. 18

1-2) فوايد معنوی آتش در منابع دینی. 20

2-2) فوايد مادی آتش در منابع دینی. 20

3 ) مفاهیم و صطلاحات سوختن (احتراق) 22

4) مراحل احتراق. 25

5) تفاوت احتراق و انفجار 29

6) چگونگی وقوع آتش... 29

7) هرم حریق.. 29

8) منشور حریق.. 30

9) معروف ترین حریق های ایران. 31

10) بزرگترین آتش‌سوزی‌های جهان. 34

خلاصه فصل اول. 37

آزمون پیشرفت تحصیلی با سوالات تشریحی و تحلیلی. 38

فصل دوم : طبقه بندی آتش سوزی ها 39

مقدمه. 41

1) شناخت عوامل بروز حريق.. 41

2)ایجاد حرارت.. 42

3) عوامل موثر در گسترش آتش سوزی.. 48

4) گسترش یا توسعه آتش سوزی.. 49

1-هدایت.. 50

2-جابجایی. 50

3-پرتوافكنی یا تششع : 50

5) طبقه بندي انواع مکان ها از نظر نوع خطرات حریق.. 51

6)طبقه بندی ابنیه ها از حیث خطر 51

7) عوامل گسترش آتش سوزی.. 52

8) طبقه بندی انواع آتش سوزی.. 53

1-طبقه A آتش سوزي جامدات.. 53

2-طبقه  Bآتش سوزي مایعات قابل اشتعال. 54

3-طبقه  Cآتش سوزي گازها 55

4-طبقه  D آتش سوزي فلزات قابل اشتعال. 56

5-طبقه  E آتش‌سوزي ‌هاي ناشي از الكتريسيته. 56

6-طبقه  F  آتش سوزي مهمات و مواد منفجره 57

9) آتش سوزي در اتومبیل. 58

10) آتش سوزی در مهمات و مواد منفجره 59

خلاصه فصل. 61

آزمون پیشرفت تحصیلی با سوالات تشریحی و تحلیلی. 62

فصل سوم : اطفاء حریق و روش های آن ...................................................................................................63

مقدمه. 65

1) سرد شدن آتش در قرآن. 65

2) اصول و مباني پیشگیری از حریق.. 65

3) اهمیت آشنایی با روش هاي مقابله با آتش سوزي و اطفاي حریق.. 66

4) وظیفه افراد در مقابله با آتش سوزي.. 67

5) روش های دست يابي به ايمني از حريق.. 68

6) اقدامات فعال و غیر فعال در محدود کردن حریق.. 70

1-6) اقدامات غیر فعال. 70

1- آيين نامه هاي محافظت در برابر حريق : 70

2- مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي.. 71

2-6) اقدامات فعال. 72

1-سیستم های اعلام حریق…….... 72

1-1)سيستم اعلام حريق دستي. 73

1-2) سيستم اعلام حريق معمولي. 73

1-3) سیستم اعلام حریق پیشرفته. 76

7) ادوات اعلام كننده خطر 77

8) مدیریت کنترل حریق.. 80

9) ضرورت استفاده از خاموش كننده ها 81

1-9) تعريف خاموش كننده 81

10) روش های اطفاء حریق.. 82

11) مواد خاموش كننده آتش... 83

1-11) آب.. 83

2-11) كف آتش نشاني. 84

12) اجراء یک برنامه پیش گیري از آتش سوزي.. 90

1-نکات ایمنی از نظر نظافت و نگهداري ساختمان و محوطه. 91

-2 نکات ایمنی مربوط به کارکنان. 91

13) اقدامات لازم به هنگام آتش سوزي در اتومبیل. 92

14) اقدامات لازم برای حریق مهمات و مواد منفجره 92

خلاصه فصل. 97

آزمون پیشرفت تحصیلی با سوالات تشریحی وتحلیلی. 99

فصل چهارم : تجهیزات اطفاء آتش سوزی.. 100

مقدمه. 102

1) طبقه بندی حریق و روش های خاموش کردن آتش... 102

2) تجهیزات ثابت اطفاء آتش سوزی.. 104

1-2) شبكه آب‌نشاني. 104

2-2)  سیستم جعبه های حریق  و  جعبه قرقره هاي حریق.. 105

3-2) سیستم اطفاء حریق اتوماتیک.. 107

1-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه آب.. 107

2-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ورتکس... 109

3-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی.. 110

4-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی. 111

5-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری (آیروسل) 115

6-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم. 116

7- طريقه نصب و سرويس و نگهداري تجهيزات ثابت آتش‌نشاني. 117

3) تجهیزات سیار اطفاء آتش سوزی.. 118

1-وسایل ساده دستی.......... 118

2- انواع خاموش كننده هاي دستي. 119

1-2)طبقه بندي ها ی انواع خاموش کننده های دستی. 120

1-از لحاظ مواد اطفاء کننده حریق : 120

2-از لحاظ كاربرد: 120

3- از نظر اندازه و ظرفيت : 121

4- از لحاظ استاندارد (عملكرد) : 122

5- از لحاظ شكل ظاهري.. 123

2-مشخصات خاموش كننده آب و گاز : 124

3- خاموش كننده هاي آب و هوا 125

5-خاموش كننده هاي مولد كف.. 126

6-انواع خاموش كننده هاي پودري.. 128

7- انواع خاموش كننده هاي دی اکسید کربن. 133

8-انواع خاموش كننده هاي مواد هالوژنه. 134

4) شناخت روش هاي تامين فشار در خاموش كننده هاي دستي. 139

5) پرتابه های اطفاء حریق.. 140

6) خاموش کننده چرخدار 145

7) خاموش کننده های بزرگ.. 146

1-7) خودروهای حریق.. 146

2-7) خودروهای نجات.. 148

3-7) خود روهای سنگین. 149

4-7) پمپ آتش‌نشاني. 150

8) آتش‌ نشانی هوایی. 151

1-8) آتش‌ نشانی هوایی در ایران. 153

9) ربات های آتش نشان. 153

خلاصه فصل. 157

آزمون پیشرفت تحصیلی با سوالات تشریحی و تحلیلی. 158

فصل پنجم: امداد و نجات در آتش سوزی ...........................................................................................................159

مقدمه. 161

1) نجات انسان ها در منابع دینی. 161

2) ارزیابی و مدیریت صحنه حادثه. 162

3) اصول اولیه امداد و نجات.. 162

4) تکنیک های نجات.. 163

5) هماهنگی گروه های نجات.. 163

6) ویژگی های امدادگر یا نجات گر 164

7) نحوه برخورد با حوادث و سوانح. 164

8) توجه به مکانیسم حادثه. 164

9) توجه و تخمینی از تعداد مصدومین. 164

10)توجه به دوري از ترشحات مصدوم. 164

11) نکات مهم در عملیات امداد و نجات.. 165

12)روش های جستجوی مصدومین. 165

13) امداد ونجات در هنگام آتش سوزی در ساختمان. 165

14) تدارك راه هاي خروج از ساختمان و روش هاي تخليه افراد 166

15) روش هاي تخليه افراد 166

16) مناطق امن. 167

17) راه هاي ورود و خروج اضطراري.. 167

18) راه هاي تخلیه ساختمان. 169

19) امداد ونجات درهنگام حریق.. 170

خلاصه فصل. 174

آزمون پیشرفت تحصیلی با سوالات تشریحی و تحلیلی. 175

 

فهرست اشکال ، نمودار و جداول

نمودار 1-1: زمان – درجه حرارت.. 26

شكل 1-1: هرم حريق.. 30

شکل 1-2: منشور حریق.. 31

نمودار 2-1: طبقه بندی آتش سوزی ها 53

شکل 2-2: نمایی از حریق طبقه A.. 54

شکل 2-3: حریق مخازن نفت طبقه B.. 55

شکل 2-4: حریق لوله گازطبقه C.. 55

شکل 2-5: نمونه ای از حریق طبقه D.. 56

شکل 7-2 : نمونه حریق طبقه E.. 57

شکل 2- 8 : نمونه ای از حریق (انفجار) موادمنفجره 58

شکل 2-9  : آتش سوزی خودرو 58

شکل 3-1: عملکرد آشکار ساز يونيزاسيون دودي  نقطه اي.. 74

شکل 3-2: مدار کامل سامانه اعلام خطر به همراه تابلو مرکزی.. 80

نمودار4-1: تجهیزات ثابت اطفاء حریق.. 104

شکل 4-1: تعدادی تجهیزات ثابت اطفاء حریق.. 107

شکل 4-2: سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه آب.. 108

شکل 4-3: سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ورتکس... 109

شکل 4-4: سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی.. 110

شکل 4-5: سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی. 112

شکل 4-6: آب افشان. 113

شکل 4-7: انواع آب افشان ها با درجه فعال شدن. 113

شکل 4-8 : بالب های شیشه ای.. 114

شکل 4-9 : سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری (آیروسل) 115

شکل 4-10: اطفاء حریق خودکار بر مبنای کف یا فوم. 117

نمودار4-2 : تجهیزات سیار اطفاء حریق.. 118

شکل 4-11: پتوی نسوز اطفاء حریق.. 119

شکل 4-12: سطل شن و ماسه دیواری.. 119

جدول 4-1: خاموش کننده های مناسب انواع حریق ها.......................................................................................................................................141

جدول 4-2: انواع خاموش كننده ها با ظرفيت هاي موجود 122

جدول 4-3: خاموش کننده ها براساس مدت تخلیه. 123

جدول 4- 4 : حداکثر میزان تخلیه محتوای خود 123

شکل 4-14: ساختمان خاموش کننده آب.. 124

شکل 4-15: کپسول اطفاء حریق فوم در سایزهای مختلف.. 126

شکل 4-16 : کپسول پودری اطفاء حریق.. 129

شکل 4-17: نماي خاموش كنندة پودر گاز فشنگ خارج. 131

شکل 4-18: نماي خاموش كنندة پودر گاز فشنگ داخل. 132

شکل 4-19: نمایی از کپسول اطفاء حریق حاوی دی اکسیدکربن(CO2) 132

جدول 4-5: رنگ هاي مواد شيميايي و درجه حرارت هاي دريافتي جهت عمل کردن. 137

جدول 4-6 : جدول رنگ کپسول های اطفاء حریق باتوجه به مواد داخل آن. 138

جدول 4-7 : روش های تامین فشار کپسول های آتش نشانی. 140

شکل 4-21 : تصویر برش خورده نارنجک اطفاء حریق.. 140

شکل 4-22 : توپ خاموش کننده آتش سوزی.. 142

شکل 4-23 : پرتاب توپ اطفاء حریق.. 143

شکل 4-24 : نحوه خاموش کردن آتش با توپخانه. 145

شکل 4-25 : انواع خاموش کننده چرخ دار 146

شکل 4-26 : تصویری از تجهیزات آتش نشانی. 146

شکل4-27 : خودروی پیش رو یا فرماندهی. 147

شکل 4-28 : خودروی پس رو 147

شکل 4-29: خودروی تانکر حمل آب.. 148

شکل 4-30: خودروی آتش نشانی حامل فوم. 148

شکل 4-31: خودروی بابکت.. 149

شکل 4-32: خودروی امداد و نجات آتش نشانی. 149

شکل 4-33: خودروی جرثقیل آتش نشانی. 150

شکل 4-34: دستگاه بالابر مورد استفاده در حادثه ساختمان پلاسکو 150

شکل 4-35: پمپ آتش نشانی. 151

شکل 4-36: اطفاء حریق هوایی توسط هواپیما 152

شکل 4-37: اطفاء حریق هوایی توسط هواپیما و بالگرد 153

شکل 4-38: یک نمونه  از ربات آتش نشان. 154

شکل 4-39: تصویر یک ربات درحال اطفا حریق خودرو 156

                                                                                                                                                                                                                                                              

نام فایل: etfaharig11.mp4

تعداد دریافت فایل: (31)

حجم فایل: [5.06 مگابایت]


                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                              

login