صفحه نخست / بیرون راندن عراق از خوزستان در پایان جنگ

بیرون راندن عراق از خوزستان در پایان جنگ

شناسنامه عملیات
سطح نبرد: بزرگ
جبهه نبرد: شلمچه تا فاوسوسنگرد (طلائیه تا بستان)
 
شرح مختصر نبرد:
از این عملیات اصلاعات محدود در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

20 اسفند 1397, 04:32
بازگشت