صفحه نخست / میانکوه

میانکوه

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات 1363/09/12
فرماندهی سپاه
سازمان رزم سپاه
سطح نبرد محدود
جبهه نبردچنگوله-مهران 
 
شرح مختصر نبرد:
 
این عملیات در منطقه ارتفاعات میانکوه (مهران) توسط سپاه اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.
 
منبع:
1.اطلس راهنما3- کتاب ایلام در جنگ
2. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
20 اسفند 1397, 00:31
بازگشت