آزادسازی نهایی مهران

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-20 04:34

آزادسازی نهایی مهران

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات
1367/05/03 تا 1367/03/10 
فرماندهی
مشترک 
سازمان رزم
مشترک 
سطح نبرد
متوسط 
جبهه نبرد
چنگوله-مهران صالح آباد-میمک 
 
شرح مختصر نبرد:
در تجاوز دشمن به مهران که به سومین اشغال آن شهر در جنگ تحمیلی انجامید، با نفوذ تیم‌های منافقین به عمق منطقه، عقبه‌های نیروهای خودی ناامن و سپس بسته شد که با وجود بسته شدن راه‌های پشتیبانی و تدارکاتی، رزمندگان مستقر بر روی بلندی‌های قلاویزان تا بامدادان به مقاومت خود ادامه دادند. از ساعت 2 تا 11 بامداد 29/3/1367 نیروهای گردان 503 لشکر 11 در محور رودخانه گاوی، سه بار مواضع از دست رفته را بازپس گرفتند؛ اما با نبود امکان پشتیبانی، به‌ناچار مواضع خود را در ساعت 11:30 تخلیه کردند و به دنبال آن، نیروهای عراقی بر روی بلندی‌ها مستقر شدند.
 
با این وجود، مقاومت نیروهای خودی آثار روانی مثبتی بر جای گذاشت و سازمان منافقین را در عملیاتی که چلچراغ می نامیدند نسبت به امکان تحکیم مواضع خود نگران کرد؛ به طوری که آنان به دلیل ناتوانی در برابر حملات احتمالی رزمندگان، ناچار شدند مواضع اشغالی را به نیروهای عراقی واگذار کنند.
 
در 1367/4/1 جابه‌جایی منافقین با نیروهای عراقی شروع شد اما هم‌زمان با این اقدام، نیروهای خودی با واحدهایی از تیپ‌های 21 امام ‌رضا و انصارالرضا و گردان‌های قائم یاسوج و باختران، به نیروهای عراقی یورش بردند؛ به طوری که دشمن ناچار به عقب نشینی از مهران شد و نیروهایش را بر روی بلندی‌های مسلط بر منطقه مستقر کرد. بدین ترتیب مهران که در 1367/3/29 برای بار سوم اشغال شده بود، در 1367/4/1 بار دیگر آزاد شد.
 
منبع:
1. اطلس راهنما 10-  مهران در جنگ،صفحه 124
2. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.نسخه قابل چاپ
login