سقوط شلمچه

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-20 04:22

سقوط شلمچه

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات1367/03/04 
منطقه عملیاتغرب و شمال شلمچه 
سازمان رزم دشمنسپاه سوم و هفتم و گارد 
سطح نبردحملات دشمن 
جبهه نبردشلمچه تا فاو 
 
شرح مختصر نبرد:
شرح مختصر این نبرد در صفحات 85 تا 88 جلد پنجم کتاب سیری در جنگ ایران و عراق ذکر شده است
 
محورهای حمله:
 سپاه گارد از کانال ماهی
 سپاه سوم: از جاده شلمچه
 سپاه هفتم: از جزیره ام الطویل
 
منبع: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.نسخه قابل چاپ
login