شهید چمران (کرخه نور)

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-06 20:14

شهید چمران (کرخه نور)

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات 1360/05/05
فرماندهی مشترک 
سازمان رزم مشترک 
سطح نبرد محدود
جبهه نبرد سوسنگرد(طلائیه تا بستان)
یگان ها
 مشترک

 
شرح مختصر نبرد:
افزایش گرمای هوا، سبب کاهش‌ سطح‌ منطقه‌ آب‌ گرفته شد و دشمن‌ با تقویت نیروها‌یش در شمال‌ کرخه‌ کور، مجدداً مواضع‌ قبلی‌ خود را در منطقه حمودی سعدون اشغال‌ کرد تا ضمن‌ تهدید جاده‌ حمیدیه‌ ƒ  سوسنگرد، از دسترسی نیروهای‌ ایران‌ به‌ کرخه‌کور - که‌ می‌توانست‌ موقعیت‌ او را در منطقه‌ به‌ خطر اندازد - جلوگیری‌ نماید. این‌ در حالی‌ بود که‌ دشمن‌ نه‌ تنها از جناحین‌ خود - به‌ دلیل‌ آب‌ گرفتگی‌ - مطمئن‌ بود، بلکه‌ با استفاده‌ از میدان‌های‌ مین‌ و سیم‌خاردار، جبهه‌ای‌ مستحکم‌ در این‌ منطقه‌ ایجاد کرده‌ بود. در این وضعیت، به‌ منظور انهدام‌ مواضع‌ دشمن‌ در غرب‌ منطقه‌ حمودی  سعدون، طرحی‌ تهیه‌ شد. در اجرای‌ طرح‌ ابتدا خاکریزی‌ به‌ فاصله‌ 1500 متری‌ خاکریز دشمن‌ احداث‌ شد و پس‌ از مدتی‌ خاکریز جدیدتری‌ در فاصله‌ 1000 متری دشمن‌ احداث‌ گردید که بر خاکریز خط‌ مقدم‌ دشمن‌ مسلط‌ بود. اقدام‌ بعدی‌ حفر کانال‌ بود تا از فاصله‌ نیروهای‌ خودی‌ و دشمن‌ کاسته‌ شود. سه‌ کانال‌ حفر شد که‌ حدود 400 متر طول داشت. به‌ این‌ ترتیب‌ با اجرای عملیات‌ “اخذ تماس”، نیروهای‌ خودی‌ تا 600 متری‌ دشمن‌ پیش رفتند.‌ 
 
مرحله‌ دوم‌ عملیات‌ - که‌ تک‌ “هماهنگ‌ شده‌” بود - در ساعت‌ 15:4 صبح‌ 5/5/60 با اجرای‌ آتش‌ تهیه‌ به‌ مدت‌ 30 دقیقه‌ آغاز شد. سپس‌ نیروهای‌ پیاده‌ - که‌ در پشت‌ خاکریز در محور طراح‌ و در کانال‌های محور حمودی سعدون  منتظر دستور حمله بودند - پیشروی‌ کرده‌ و در ساعت‌ 5، خط‌ اول‌ دشمن‌ را تصرف‌ کردند. در محور حمودی سعدون‌ پس‌ از سقوط‌ خاکریز اول، دشمن‌ اقدام به مقاومت در پشت‌ خاکریز دوم‌ کرد، لیکن‌ پس‌ از چند دقیقه‌ این خاکریز هم‌ که‌ 400 متر با خاکریز اول‌ فاصله‌ داشت‌، تصرف‌ شد. به‌ تدریج‌ سلاح‌های‌ ضد تانک‌ و نیز واحدهای‌ زرهی‌ خودی‌ وارد منطقه‌ شدند. نیروهای‌ پیاده‌ هم‌ تا ساعت‌ 6 موفق‌ شدند تا
 
کرخه‌ کور پیشروی‌ کنند. در این هنگام پاتک‌ دشمن‌ با 10 تانک‌ از جنوب‌ پل‌ حمودی‌ فردوس‌ آغاز شد. رزمندگان با رخنه به‌ جنوب‌ کرخه‌ کور 4 تانک‌ دشمن را منهدم کرده، بقیه را عقب‌ راندند و خود تا سه‌ کیلومتری‌ شمال‌ کرخه‌ کور به عقب‌ برگشتند و در پشت‌ خاکریز قبلی‌ دشمن‌ مستقر شدند. پس‌ از آرامش‌ نسبی‌ منطقه‌ در روز دوم، دشمن‌ با یک‌ گردان‌ زرهی‌ و یک‌ گردان‌ پیاده‌ در ساعت‌
 
4 بامداد روز سوم‌ پاتک‌ کرد و پس‌ از عبور از پل‌ واقع‌ در کنار روستای‌ حیانیه، به‌ طرف‌ شمال‌ غربی‌ حرکت‌ کرد‌ و مواضع‌ خودی‌ را در سمت‌ راست‌ هدف‌ قرار داد که‌ با مقابله‌ نیروهای‌ خودی‌ عقب‌نشینی‌ کرد و تنها به‌ حفظ یک “سرپل” در فاصله‌ 1500 متری‌ خاکریز خودی‌، بسنده‌ کرد. در ساعت‌ 30:9 دشمن‌ پاتک‌ دیگری‌ را آغاز کرد که‌ با اقدام‌ توپخانه‌ و نیروهای‌ درکمین‌ نشسته‌ خودی‌، از پیشروی‌ او جلوگیری‌ شد.
 
منبع:
1. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
2. اطلس راهنما4 - کتاب دشت آزادگان در جنگ صفحه 91و 92نسخه قابل چاپ
login