شهید چمران (جاده آبادان)

تاریخ و زمان ارسال : 1397-12-06 20:10

شهید چمران (جاده آبادان)

شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات 1360/05/04
فرماندهی مشترک
سازمان رزم مشترک
سطح نبرد نامنظم
جبهه نبرد شلمچه تا فاو ( جاده آبادان - ماهشهر)
یگان ها
 مشترک

 
شرح مختصر نبرد:
آخرین عملیاتی که در دوره محاصره آبادان انجام شد، عملیات شهید چمران بود که در تاریخ 60/5/4 با هدف آزادسازی جاده آبادان - ماهشهر انجام شد. طبق طرح می‌بایست دو گروهان (-) ادغامی از سپاه، ارتش و فدائیان اسلام از دو محور به خط پدافندی دشمن حمله کرده، پس از آزادسازی جاده با یکدیگر الحاق می‌کردند. برای هر محور یک گروهان (-) نیز به عنوان احتیاط در نظر گرفته شده بود. تاخیر نیروها در رسیدن به نقطه مورد نظر برای آغاز درگیری که با روشن شدن آسمان همراه بود موجب شد پس از شناسایی آنها توسط دیده بان دشمن، طرفین درگیر شوند. اندکی بعد خط در هر دو محور شکست. در حالی که پاکسازی در محور چپ پایان یافته و در محور راست در حال ادامه بود، عقب نشینی ناهماهنگی انجام شد. به این ترتیب عقبه نیروهای عمل کننده در خط خالی شد و تعدادی از رزمندگان در حالی که مقاومت می‌کردند شهید یا مجروح شدند.
 
منبع:
1. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
2. اطلس راهنما 6 - کتاب آبادان در جنگ صفحه 107نسخه قابل چاپ
login