مجموعه صوتی صدای فرماندهان شهید

بیت المقدس

نطقه عمومی عملیات بیت المقدس در میان چهار مانع طبیعی محصور است، که از شمال به رودخانه کرخه کور، از جنوب به رودخانه اروند...

فتح المبین

منطقه عمومی فتح المبین در غرب رودخانه کرخه واقع شده است که از شمال به ارتفاعات صعب العبور تی‌شکن، دالپری، چاه نفت و تپه سپتون...

مطلع الفجر

منطقه عملیاتی دارای دو محور عمده بود: سرپل ذهاب و گیلان غرب...

شهید چمران (کرخه نور)

در اجرای‌ طرح‌ ابتدا خاکریزی‌ به‌ فاصله‌ 1500 متری‌ خاکریز دشمن‌ احداث‌ شد و پس‌ از مدتی‌ خاکریز جدیدتری‌ در فاصله‌ 1000 متری دشمن‌ احداث‌ گردید...

شهید چمران (جاده آبادان)

آخرین عملیاتی که در دوره محاصره آبادان انجام شد، عملیات شهید چمران بود که در تاریخ 60/5/4 با هدف آزادسازی جاده آبادان - ماهشهر انجام شد...

فرمانده کل قوا

در طراحی عملیات پیش بینی شده بود به منظور کوتاه کردن فاصله خط خودی از خط دشمن کانالی حفر گردد...

بازی دراز 1

ارتفاعات صعب‌العبور بازی‌دراز با قله‌های بلند و شیب‌های تند و بریدگی‌های ممتد از اهمیت ویژه‌ای در منطقه مرزی استان کرمانشاه برخوردار است...

عملیات ثامن الائمه (ع)

با عزل بنی‌صدر روحیه جدیدی در کالبد رزمندگان دمیده شد...

login