شهید چمران (جاده آبادان)

آخرین عملیاتی که در دوره محاصره آبادان انجام شد، عملیات شهید چمران بود که در تاریخ 60/5/4 با هدف آزادسازی جاده آبادان - ماهشهر انجام شد...

مرخیل

این عملیات در منطقه مرخیل(پاوه-نوسود) توسط سپاه اجرا گردید...

روح الله

در نخستين ساعات عمليات، دكل مخابرات، ارتفاع شمشي و تپه تانك آزاد گرديد.

فرمانده کل قوا

در طراحی عملیات پیش بینی شده بود به منظور کوتاه کردن فاصله خط خودی از خط دشمن کانالی حفر گردد...

کوئیک عزیز و کوئیک مجید

این عملیات در منطقه کوئیک عزیز و کوئیک مجید (سرپل ذهاب-قصرشیرین-گیلانغرب) به صورت مشترک اجرا گردید.

چیلات

این عملیات در منطقه چیلات (دهلران-موسیان) به صورت مشترک اجرا گردید...

بانی بنوک

نیروهای سپاه مریوان شبانه به این منطقه وارد شده و پادگان بانی بنوک در شمال شرقی سیدصادق را محاصره کردند...

امام علی (ع) (تپه های الله اکبر)

در تاریخ‌ 31/2/1360 عملیاتی‌ با نام‌ امام‌ علی (ع) در شمال‌ کرخه‌ و غرب‌ سوسنگرد اجرا شد...

امام مهدی (عج) (عنکوش)

روستای عنکوش در دامنه ارتفاع ابوصلیبی خات و در جنوب روستای زعن قرار دارد...

login