سوال های متداول

1- می خواهم وارد سپاه شوم. نحوه ورود به سپاه چگونه است؟
پاسخ: با مراجعه به سپاه منطقه محل زندگی خود واحد گزینش کسب اطلاع نمایید.


2- نحوه ثبت نام در دانشگاه افسری امام حسین چگونه است؟
پاسخ: با مراجعه به سپاه منطقه محل زندگی خود واحد گزینش کسب اطلاع نمایید.


3- می خواهم پروژه کسر خدمت بگیرم، چه کار باید بکنم؟
پاسخ: از منوی سامانه ها به قسمت کسر خدمت رفته و فرم درخواست را تکمیل نمایید. پس از بررسی درخواست شما، از طریق پست الکترونیک و یا شماره های تماس ارائه شده، با شما ارتباط گرفته خواهد شد. این قسمت ازمنوی  رده های ستادی - معاونت پژوهش نیز در دسترس می باشد.


4- چه رشته های را در دانشگاه افسری ارائه می شود؟
پاسخ: رشته های مختلف با توجه به نیاز سپاه در مقطع های کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه ارائه می گردد. حضور یک دانشجو در هر رشته مرتبط با نیاز رده محل خدمت و یا گزینش شده خواهد بود.


5- من در سیستم جذب وارد شده و در آزمون ورودی ثبت نام کرده ام، تاریخ برگزاری آزمون چه زمانیست؟
پاسخ: تاریخ برگزاری آزمون در این سایت اعلام نمی گردد و از رده ایی که در آن گزینش ابتدایی شده اید با شما تماس خواهند گرفت. در صورت نیاز به اطلاع بیشتر با رده گزینش شده ارتباط بگیرید.


6- من در آزمون ورودی ثبت نام کرده ام، نتیجه آزمون چه زمانی اعلام می گردد؟
پاسخ: نتایج آزمون در سایت اعلام نمی گردد. در صورت قبولی در آزمون با شما تماس گرفته خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاع بیشتر با رده گزینش شده ارتباط بگیرید.


login