والفجر 5

در آستانه نبرد بزرگ خیبر، لازم بود تک های پشتیبانی به صورت محدود و ایذایی به منظور فریب دشمن صورت پذیرد...

خیبر

منطقه عملیاتی خیبر در شرق رودخانه دجله و داخل هورالهویزه واقع شده است...

والفجر 4

استراتژی تعقیب متجاوز که پس از آزادسازی خرمشهر در دستور کار قرار گرفت، با هدف مورد تهدید قرار دادن بصره دنبال شد...

میانکوه

این عملیات در منطقه ارتفاعات میانکوه (مهران) توسط سپاه اجرا گردید...

عاشورا

سراسر منطقه عملیاتی پوشیده از شیارها و پستی و بلندی‌های بسیاری است که پراکندگی آنها شکل پیچیده‌ای به منطقه می‌دهد...

بدر

عملیات بدر در 20 اسفند 1363 در شرایطی اجرا شد که ایران به شدت به یک عملیات پیروز و سرنوشت‌ساز نیاز داشت...

عملیات سرنوشت

جبهه نبرد: شلمچه تا طلائیه سوسنگرد(طلائیه تا بستان)

نصر 3

این عملیات در منطقه تنگاب (قصر شیرین - سرپل ذهاب - گیلان غرب) توسط ارتش اجرا گردید...