والفجر 9

پس از عدم دست‌یابی به اهداف مورد نظر در عملیات بدر، شهر سلیمانیه عراق به عنوان هدف دوم -پس از بصره - مورد توجه طراحان نظامی قرار گرفت...

والفجر 8

پیروزی‌های فزاینده جمهوری اسلامی در جنگ، غرب را برآن داشت تا موازنه قوا میان طرفین را در جنگ حفظ نماید...

قادر

پس از عملیات بدر و در ابتدای سال 1364 آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمانده عالی جنگ، پذیرفت که ارتش و سپاه به طور جداگانه و در مناطق گوناگون وارد عمل شوند...