تپه 350

نیروهای خودی در تاریخ1360/5/12 با هدف آزادسازی تپه 350(دهلیز) که بر جاده تدارکاتی دشمن تسلط داشت وارد عمل شدند...

شهید چمران (کرخه نور)

در اجرای‌ طرح‌ ابتدا خاکریزی‌ به‌ فاصله‌ 1500 متری‌ خاکریز دشمن‌ احداث‌ شد و پس‌ از مدتی‌ خاکریز جدیدتری‌ در فاصله‌ 1000 متری دشمن‌ احداث‌ گردید...

شهید چمران (جاده آبادان)

آخرین عملیاتی که در دوره محاصره آبادان انجام شد، عملیات شهید چمران بود که در تاریخ 60/5/4 با هدف آزادسازی جاده آبادان - ماهشهر انجام شد...

مرخیل

این عملیات در منطقه مرخیل(پاوه-نوسود)  توسط سپاه اجرا گردید...

روح الله

در نخستين ساعات عمليات، دكل مخابرات، ارتفاع شمشي و تپه تانك آزاد گرديد.

فرمانده کل قوا

در طراحی عملیات پیش بینی شده بود به منظور کوتاه کردن فاصله خط خودی از خط دشمن کانالی حفر گردد...

کوئیک عزیز و کوئیک مجید

این عملیات در منطقه کوئیک عزیز و کوئیک مجید (سرپل ذهاب-قصرشیرین-گیلانغرب) به صورت مشترک اجرا گردید.

چیلات

این عملیات در منطقه چیلات (دهلران-موسیان)  به صورت مشترک اجرا گردید...