زیل 1

این عملیات در منطقه ارتفاع زیل (مهران)  توسط سپاه اجرا گردید...

میمک 2

این عملیات در منطقه میمک (صالح آباد-میمک)  توسط سپاه اجرا گردید...

میمک 1

این عملیات در منطقه میمک (صالح آباد-میمک)  توسط سپاه اجرا گردید...

شهید گلاب بخش(افشار آباد)

این عملیات در منطقه افشار آباد (سرپل ذهاب-قصرشیرین-گیلانغرب)  توسط سپاه اجرا گردید.

کوره موش

این عملیات در منطقه کوره موش (سرپل ذهاب-قصرشیرین-گیلانغرب) توسط ارتش اجرا گردید.

چیلات

این عملیات در منطقه پاسگاه چیلات (دهلران-موسیان)  توسط سپاه اجرا گردید...

موسیان

این عملیات در منطقه دهلران -موسیان به صورت مشترک اجرا گردید...

کانی سخت

در پی سقوط مهران و پیشروی دشمن به سمت عمق کشور، پل کنجان چم در تاریخ 5 مهر منهدم شد تا امنیت ایلام حفظ شود...