شهید حمید باکری

شهید حمید باکری در آذر سال 1334 در شهرستان ارومیه چشم به جهان گشود...

شهید احمد کشوری

شهيد كشوري در تيرماه 1332 در خانواده اي متوسط به دنيا آمد.