اشغال چهارم مهران توسط دشمن

پس از پذیرش قطع نامه 598 از سوی ایران ارتش عراق با یک لشکر و چهار تیپ تقویت شده به منطقه عمومی مهران یورش آورد...

تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)

این هجوم با شکل گیری پاتک نیروهای مسلح، منجر به قلع و قمع نیروهای مهاجم و بازگشت آنان به داخل خاک عراق و بجای گذاردن تلفات و اسرای بسیار شد...

آزادسازی نهایی مهران

جبهه نبرد: چنگوله-مهران صالح آباد-میمک

بیرون راندن عراق از خوزستان در پایان جنگ

جبهه نبرد: شلمچه تا فاوسوسنگرد (طلائیه تا بستان)

تهاجم آخر دشمن به منطقه جنوب

جبهه نبرد: شلمچه تا طلائیه سوسنگرد(طلائیه تا بستان)

سقوط مجنون

ارتش عراق پس از به کارگیری وسیع سلاح شیمیایی، با سپاه های سوم،ششم و گارد،به جزایر مجنون و منطقه جفیر هجوم آورد و مناطق آزاد شده در عملیات خیبر و بدر را اشغال

بیت المقدس 7

منطقه مورد نظر برای عملیات، در منطقه عمومی شلمچه و در حد فاصل پاسگاه بوبیان تا جاده شلمچه (منطقه عملیاتی کربلا 5) قرار داشت...

سقوط شلمچه

جبهه نبرد: شلمچه تا فاو

بیت المقدس 6

منطقه عملیاتی، از شرق به دشت هرمدان و ارتفاعات ویولان و ویسی، از جنوب شرقی به شاخ گوجار و از شمال به رودخانه زاب الصغیر محدود می‌شد...

login